Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u per categorie een antwoord op praktische veelgestelde vragen betreffende de heupprothese. Bij medische informatie vindt u daarnaast ook nog veelgestelde medische vragen.
Indien u een specifieke vraag heeft die niet aan bod kwam, kan u steeds informatie opvragen via het invulformulier.
Voor een verklaring van de gebruikte medische termen kan u ook terecht in de rubriek woordenboek - afkortingen.
Uiteraard is dit een antwoord op de vragen volgens de visie van het centrum voor knie- en heupchirurgie. Daarom kan het zijn dat u bij andere collega's een ander antwoord krijgt.

Specifieke vragen betreffende de raadpleging

 1. Wat breng ik mee naar de consultatie
  Indien u beschikt over oude radiografische opnames brengt u deze best mee naar de raadpleging.
 2. Kan ik met bancontact betalen
  Op de raadpleging is er geen mogelijkheid om te betalen met Bancontact of Proton.

Specifieke vragen betreffende de opname

 1. Wanneer word ik opgenomen in het ziekenhuis
  In principe wordt u opgenomen de dag voor de ingreep. U meldt zich hiervoor aan het onthaal van de nieuwbouw, 1ste verdieping van het AZ Maria-Middelares tussen 14 en 15h. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.
 2. Wat breng ik mee naar het ziekenhuis

  Administratief

  • de bruine enveloppe welke u meekreeg op de consultatie
  • identiteitskaart
  • SIS-kaart en klevers van uw ziekenfonds of andere verzekeringsinstelling
  • adres en telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf
  Laat eventuele formulieren (mutualiteit, hospitalisatieverzekering, attesten allerhande) invullen op het secretariaat van de polikliniek, Sint-Denijslaan 351, 9000 Gent en niet in het ziekenhuis

  Medisch

  • 2 krukken
  • de resultaten van de vooronderzoeken
  • eventueel röntgenfoto's
  • bloedgroepkaart (indien u die bezit)
  • lijst van geneesmiddelen die u gebruikt, met tijdstip van inname en dosis
  • een verwijzing naar eventuele allergieën of te volgen dieet

  Persoonlijk

  • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, scheergerief)
  • slaapkledij, kamerjas, pantoffels
  • gemakkelijke losse kleren bijvoorbeeld een short voor mannen (het geopereerde been kan lichtjes zwellen ten gevolge van de ingreep), platte loopschoenen
  Breng geen grote geldsommen of kostbare voorwerpen mee. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

Specifieke vragen betreffende het ontslag

 1. Hoe lang is de opname in het ziekenhuis
  De opnameduur is afhankelijk van de leefttijd en de algemene toestand van de patiënt en minder afhankelijk van het type heupprothese dat werd gebruikt. Klassiek moet u rekenen op een week hospitalisatie. U wordt bijvoorbeeld gehospitaliseerd op een dinsdag, de operatie heeft plaats op woensdag en u kunt dan het ziekenhuis verlaten de dinsdag erop.
 2. Moet ik na de opname in het ziekenhuis naar een hersteloord
  Heel uitzonderlijk is een kort verblijf in een hersteloord of revalidatiecentrum noodzakelijk. Dit geldt vooral voor personen die alleen wonen en die weinig hulp thuis hebben. Hersteloorden kennen soms lange wachttijden. Daarom dient U best zo snel mogelijk na het afspreken van een operatiedatum, een aanvraag in op het secretariaat. U hoeft verder niets te doen, de sociale dienst van het ziekenhuis zal alles verder voor u regelen.

Specifieke vragen betreffende de follow-up

 1. Wanneer moet ik op controle komen
  Een eerste controleonderzoek met radiografie is voorzien twee maanden na de ingreep. Op dit ogenblik is de heup vaak soepel. Soms ervaart u nog een licht hinken: dit gebrek aan kracht is sterk afhankelijk van de toestand vóór de operatie. Dit mag geen reden tot paniek zijn: het lichaam zal zich geleidelijk aanpassen aan uw kunstheup.

  Vijf maanden na de ingreep volgt een tweede controleonderzoek. Hierbij dient geen nieuwe radiografie te worden gemaakt, u brengt wel de vorige radiografie mee.

  Op langere termijn is een driejaarlijkse controle nuttig om de evolutie te volgen aan de hand van radiografieën.