Aandoeningen

De neurochirurg verzorgt de chirurgische behandeling van aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel alsmede de omhullingen van betreffende structuren. Concreet betekent dit aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de perifere zenuwen maar ook van de wervelzuil.
Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende aandoeningen en hoe ze doorgaans behandeld worden.