Praktisch: de operatie

Zijn er wachttijden voor een operatie?

De wachttijden beperken zich meestal tot enkele weken. In geval van relatieve dringendheid kan een ingreep steeds binnen de week gepland worden.

Welke voorbereiding is er nodig?

Indien tot een operatie beslist wordt, krijgt u op de consultatie een ´preoperatief samenwerkingsdocument´ mee. Hiermee dient u de week voor de ingreep naar uw huisarts te gaan die het document met u zal overlopen en invullen. Afhankelijk van uw risicoprofiel zullen dan nog één of meerdere voorbereidende onderzoeken nodig zijn. Meestal beperkt zich dit echter tot een bloedname, een ECG en/of een Rx longen.

Mag ik al mijn medicatie verder nemen?

De meeste medicatie kan men zonder problemen verder nemen.

Medicatie die het bloed verdunt (Aspirine, Asaflow, Plavix, Marevan, Sintron,etc...) zal één of meerdere weken voor de operatie dienen onderbroken te worden. De neurochirurg zal u dit reeds op de consultatie uitleggen. Belangrijk is dat u voor de ingreep met uw huisarts of cardioloog bespreekt of u de bloedverdunners zonder meer mag onderbreken of dat u misschien een vervangmiddel moet gebruiken (vb dagelijkse inspuitingen met heparine). 

Hoe verloopt de opname?

In principe wordt u opgenomen op de dag van de operatie, tenzij de operatie om 8u ´s ochtends gepland is, dan zal u de avond voordien worden opgenomen.

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn. Vergeet niet alle relevante foto´s en brieven mee te brengen.

U meldt zich op het afgesproken uur aan aan de opnamedienst dewelke zich bevindt aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Van hieruit zal u naar uw kamer begeleid worden.  U zal opgevangen worden door de afdelingsverpleegkundige die de verdere voorbereidingen zal treffen. Daarna wacht u tot u naar het operatiekwartier wordt gebracht. Hier zal u neurochirurg die u zal opereren nog een keer zien.