Introductie

Wat kan u hier vinden?

Deze website heeft als voornaamste doel patienten te informeren over de werking van onze dienst en over de meest voorkomende aandoeningen en operaties.

Wat doet de neurochirurg?

De neurochirurg verzorgt de chirurgische behandeling van aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel alsmede de omhullingen van betreffende structuren. Concreet betekent dit aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de perifere zenuwen maar ook van de wervelzuil.
Omdat nek- en rugproblemen zeer vaak voorkomen vormt dit zonder twijfel ook de hoofdmoot van onze aktiviteit. Concreet betekent dit dat wij patienten met nek- of rugklachten in de eerste plaats gedetailleerd zullen onderzoeken om de oorzaak van de klachten op te sporen om vervolgens een advies te geven of een operatieve ingreep al dan niet de beste oplossing is. Als de behandeling best wordt voortgezet zonder operatie, zullen wij de patient doorsturen naar de meest aangezwezen collega hiervoor.